Cele i zadania

Cele naszej Fundacji:

  1. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
  2. Wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.
  3. Promocja i organizacja wolontariatu.
  4. Pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologicznie) i poszkodowanym strażakom, członkom ich rodzin, funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
  5. Pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologicznie) i poszkodowanym, niezwiązanych z państwową i ochotniczą Strażą Pożarną.
  6. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
  7. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej.
  8. Reprezentowanie interesów pacjentów chorych, poszkodowanych i ich rodzin.
  9. Tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania, rozwoju i popularyzacji sportu masowego i rekreacyjnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
  10. Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.