Misja

Misją Fundacji ,,PŁOMYK NADZIEI” jest  pomoc chorym i poszkodowanym strażakom, ich rodzinom oraz innym potrzebującym.