Nasze działania

Zbieramy pieniądze na wózek dla strażaka Mateusza.

          Mateusz jest mieszkańcem Długołęki. Dwa lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi podczas akcji ratowniczej. Ten młody sympatyczny człowiek gotowy zawsze pomagać innym potrzebuje teraz naszego wsparcia. Oto jak w skrócie opisuje swój problem:

Dzień dobry

18.11.2015 r. uległem wypadkowi w czasie pełnienia służby.

W wyniku upadku z wysokości doznałem ciężkiego urazu wielonarządowego.

Liczne złamania kręgosłupa, obustronne złamania żeber z odmą płucną, złamania wieloodłamowe obydwu kończyn górnych i dolnych, liczne infekcje ran pourazowych, ostra niewydolność oddechowa i niewydolność nerek i pęcherza spowodowały wielomiesięczne pobyty w szpitalu.

W wyniku urazu kręgosłupa i niedowładów kończyn dolnych poruszam się na wózku inwalidzkim (ortopedycznym) zakupionym jeszcze podczas pobytu w szpitalu.

Wózek ten był kupiony z dofinansowania NFZ, niestety jest on zapisany pod jednym kodem refundacyjnym razem z wózkiem aktywnym , co skutkuje blokadą refundacji z NFZ i PEFRON na kolejne 4 lata.

Poruszanie się na wózku ortopedycznym bardzo utrudnia mi codzienne funkcjonowanie, rehabilitację .

Jest on bardzo ciężki, niedostosowany do dłuższego przemieszczania się ( urazy rąk nie pozwalają mi na swobodne poruszanie się) i mocno pogłębia moje wady postawy.

Wózek aktywny, dostosowany do wszystkich parametrów ciała pozwoliłby mi na większą swobodę aktywności fizycznej i wzmożoną rehabilitację.

Zwracam się z próbą o dofinansowanie zakupu wózka aktywnego, ponieważ bariera finansowa nie pozwala mi na zrealizowanie tego zakupu.

Z poważaniem

Mateusz Maluszkiewicz

Jesteśmy  w stałym kontakcie z poszkodowanymi strażakami: Waldemarem                     i Bartłomiejem.