Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Nazwisko i imię Funkcja
Drapiewski Andrzej Przewodniczący Rady
Schröder Ewa Wiceprzewodniczący Rady
Federowicz Dariusz Sekretarz Rady
Marcinkowski Paweł Członek
Platt Rochewicz Urszula Członek